Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1,302 views • June 3, 2021

【 #時事縱橫 】出七千警力、見黑衣就抓?港府公然恐嚇;余茂春:這是1949後,中國人最沒有恐懼的7週;抗共是要務,美國防部購遠程高新導彈;拜登禁 59家中企,仍是選擇性脫鉤?| #新唐人電視台

新唐人電視台
#時事縱橫 #六四 #余茂春 今天關注的焦點: 六四前夕,大陸多名異議人士被抓、被騷擾; 出七千警力、見黑衣就抓?港府以恐嚇阻悼念; 余茂春:這是1949後,中國人最沒有恐懼的7週; 「應對中共是要務」,美國防部採購遠程高新導彈; 拜登禁 59家中企,仍是選擇性脫鉤? 💠觀看更多:https://www.youtube.com/playlist?list=PLaF6XA2KQtwTKDwKmyhPbiQBvRKgTW60q- ‣‣ 訂閱 Youmaker►https://www.youmaker.com/c/NTD_CN ‣‣ 訂閱 YouTube ►https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE/featured?sub_confirmation=1 ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com/ ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ►https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989 ‣‣ 留下郵件►https://newsletter.youmaker.com/?channel=ntdtv ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 關注Youmaker 電報👉 https://t.me/YoumakerCHN 購買大紀元紀念品: https://teespring.com/stores/the-epoch-times 防疫產品推薦: https://www.youlucky.com/survival-goods © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0