Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
139 views • March 1, 2022

【#新視角聽新聞】美籲中譴責俄 專家:中會付出代價

俄羅斯對烏克蘭的攻擊持續,美籍華裔政治學家裴敏欣表示:為感謝美國維護歐洲和平安全,歐盟或許將在涉及中國問題上向美國靠攏,並迫使北京與俄羅斯的新戰略結盟付出代價。 發佈日期:2022年03月02日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0