Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
24 views • August 3, 2022

【#新視角聽新聞】美國眾議院議長佩洛西亞洲行罕見「繞遠路、由南向北」,分析認為,美航母「里根號」 趕往台海為佩洛西訪台開闢「安全航道」。

美國眾議院議長佩洛西亞洲行罕見「繞遠路、由南向北」,分析認為,美航母「里根號」 趕往台海為佩洛西訪台開闢「安全航道」,而美中台近日聚集印太地區扎堆軍演,但中共虛張聲勢的可能性高。 發佈日期:2022年08月03日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0