Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
24 views • April 14, 2021

【新視角聽新聞】(粵語)三星堆再現奇特文物,與上古神話驚人吻合

近日,四川三星堆再現奇特文物,震驚世人。其中一棵青銅神樹的造型,與《山海經》描述的「扶桑樹」極為吻合,令上古的神話故事變得更加真實,衝擊無神論。 發佈日期:2021年4月15日 責任編輯:Rb
Show All
Comment 0