Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
40 views • March 1, 2022

【#新視角聽新聞】歐盟史上首次五億為烏克蘭購買武器

俄羅斯軍隊發起對烏克蘭的進攻行動,導致歐盟打破過去慣例,在歷史上,第一次向受到攻擊的國家運送武器。歐盟國家紛紛向烏克蘭提供武器等援助。 發佈日期:2022年03月01日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0