Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
59 views • November 18, 2021

【新視角聽新聞】(國語)女友病重昏迷一個月 醒來後 男友病床邊求婚

生活一直伴隨著挑戰,所以無論發生什麼,都要感謝和珍惜陪伴在你身邊的人。永遠不要認為任何事情都是理所當然的。 發佈日期:2021年11月18日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0