Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
53 views • April 15, 2021

【新視角聽新聞】(國語)外星人存在嗎? 美國總統最有發言權

至今在美國出現的UFO個案,仍居世界第一。外星人是否存在?相信美國總統最有發言權。而有關「美國多位總統曾見到過UFO甚至與外星人會面」之說甚囂塵上。 發佈日期:2021年4月15日 責任編輯:Rm
Show All
Comment 0