Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
9 views • February 17, 2022

【新視角聽新聞】中共洗腦未見效,中國存在“沉默的大多數”

(廣東話)【新視角聽新聞】今年中共政權的信任度位居榜首,引發多方質疑;驚人的發現:多數人認為言論自由比穩定重要。美智庫:中共洗腦未見效,中國存在「沉默的大多數」。
Comment 0