Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
34 views • March 17, 2024

【#新聞週刊】央視直播被掐,真相為何?習黨魁面部痛苦照罕見曝光;中情局密令,反共秘密行動!中國留學生頻遭遣返;打擊中共認知戰,國際跟進施壓TikTok;| #新唐人電視台

新唐人電視台
#新聞週刊 #中共時局 #中共政權 #新唐人電視台 俄總統大選首日投票 敖德薩遭重創 烏誓言回擊 68年首次 川普拜登再次對決美國總統 反擊中共 川普曾授權中情局 發起網絡秘密行動 中共再折「大將」 美眾院通過剝離TikTok法案 打擊中共認知戰 美眾院剝離TikTok法 台或跟進 中國留學生入境美國頻遭遣返 專家支招 燕郊爆炸疑團重重 中共兩會狀況頻出 專訪何良懋:籌建香港議會 捍衛香港自由 美議員籲徹查海關職員阻神韻藝術家返美事件 悉尼七場大爆滿 貴族及市長讚神韻技藝超群 第925期(2024/3/17) - ‣‣ 商業合作 ► https://cn.ntdtv@gmail.com ‣‣ 捐款 ► https://donation.ntdtv.com ‣‣ 訂閱新唐人新聞頻道► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道► https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 新唐人官方網站 ► http://www.ntdtv.com ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 歡迎訂閱「乾淨世界」► https://www.ganjingworld.com/zh-TW/channel/uUaEX5vIKTh6l © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0