Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
45 views • December 11, 2021

【新生代】香港人權領袖投票結果出爐【香港人】當選;羅冠聰受邀「世界人權日」致詞 表明怕惹怒習近平將注定失敗; 聲討侵犯人權【希望之聲粵語頻道-頭頭是道-2021/12/10】主持:石頭 嘉賓:李輝天

希望之聲粵語頻道
1、「新生代」香港人權領袖投票結果出爐 「香港人」當選 2、羅冠聰受邀「世界人權日」致詞 表明怕惹怒習近平將注定失敗 3、跨族群國會山聲討侵犯人權 4、美國財政部在國際人權日宣布對中國等嚴重侵犯人權國家的相關實體和個人實施制裁 互動 電子報 ►https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email 🌸美國境內捐車► https://donatecarsoh.org/ 🔥會員網“希望之城” ►https://landofhope.tv/shitou 🔥捐款 ► https://donorbox.org/soh-tv-2 🔥SafeChat ►https://is.gd/AzYl1l 🦸‍♂️️Patreon ►https://is.gd/h9py0n 👉神盾VPN ►https://tipas.net/zh-HK/ 憑優惠代碼:SHSOHCANT 享8折優惠 ㊙️爆料郵箱 ► info@soundofhope.org 🌸希望之聲官網► https://www.soundofhope.org/ 🔥自動翻牆APP ► https://x.co/ohope
Show All
Comment 0