Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
152 views • August 23, 2022

感染猴痘1簡單方法不發疹! | 健康1+1 · 直播

健康1+1
健康1+1
猴痘是否會大面積爆發?五運六氣推疫情變化,把握特定時機,遵循古法定律,簡單方法可以做不發疹。 【今日專家】 英國資深中醫師 舒榮 ⭕️ 支持我們👉 https://donorbox.org/health1plus1 ‣‣ 新唐人官網 ► ntdtv.com/health ‣‣ 大紀元官網 ► dajiyuan.com/health 💎本節目首飾贊助:神韻shop 網址:https://www.shenyunshop.com https://www.shenyun.com/utm_source=he... 聯繫我們:health@ntdtv.com © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0