Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
270 views • March 26, 2022

情勢告急 拜登求中共幫忙?習近平成俄烏戰唯一調解者?好處全都要 大玩兩面手法 拜登出手習近平頭痛了!戰力不足後勤無補給 俄羅斯戰敗時間問題?220326

主持人: 張宏林 中國議題:拜習視訊相隔4個月 習近平笑不出來了! 俄烏情勢告急? 美主動要求視訊會談 中共擺高姿態 無力對抗俄拜登求中共幫忙?習近平成唯一調解者? 俄羅斯入侵烏克蘭宛如倒退50年越戰時代地面戰 美國明打烏克蘭暗打中共 一石兩鳥 警告中共勿援俄 普京輕敵 戰力不足後勤無補給 俄羅斯戰敗時間問題 俄烏戰嚇到中共?經濟制裁 戰事耗時 北京重新評估風險 時事議題: 俄烏戰膠著 習近平坐等最大贏家? 烏俄好處全都要 習近平大玩兩面手法 國際奢望習調停 習近平偷笑? 樂見普京戰敗 俄走向衰敗孤立 中國崛起代之 天下大亂 情勢大好! 中國左右逢源 謀取最大利益 趁勢以戰謀霸!以俄爹為師 俄烏戰成武統台灣最好教科書 普京停戰協議退場機制承認失敗?條件僵持 停火協議恐難解 和平協議漫天要價 破除投降失敗主義 台灣強化國防是避戰 來賓: 台灣大學政治系榮譽教授 明居正 陸軍備役少將 于北辰 台灣智庫諮詢委員 張國城 #明居正#于北辰#張國城#台灣#澤倫斯基#印太#南海擴張#拜登 #兩岸戰爭#台海#普京#習近平#美中對抗#東昇西降#核武大戰 #美元本位制#新華社#俄烏戰爭#俄羅斯#烏克蘭#中南海#基輔 #普京#習近平#中共調停#俄烏談判#印度#車諾比#油價#米格29 #可口可樂#麥當勞#貝里斯#布蘭特原油#賑濟烏克蘭#國際傭兵 #人道走廊#核電廠#瑞典#北約#歐盟#拜習視訊通話#停火協議 每星期三.六晚間七點推出 請按讚.分享加訂閱!!!
Show All
Comment 0