Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
6 views • August 19, 2022

🎯德國天然氣對俄依存度仍高 景氣前景埋隱憂|江浩農|財經專家分析

財經向前看
財經向前看
德國對俄羅斯的能源依賴,雖然已經有所降低,不過接下來10月就會進入冬季用電高峰,請教台新投顧全球策略研究部協理江浩農,第一個,德國目前的能源缺口是否已經解決?數據來看,德國還有12%石油和大約30%天然氣,需要從俄羅斯進口,這個對德國解決能源問題您有甚麼樣的觀察? 訂閱 【 #財經向前看 】立即掌握全球產業動態、經濟脈動、科技潮流趨勢❗️💪 🎯 APP 下載 https://bit.ly/3tlw5Hs 🎯 Youtube 訂閱 https://bit.ly/2QEIgyi 🎯 Youmaker 訂閱 https://pse.is/3e786z 🎯 官網 https://www.ntdtv.com.tw
Show All
Comment 0