ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • November 17, 2022

#干净世界#漫談成語#新唐人#亞太# 一葉知秋|🍁🍁什麼樹葉飄落意味秋天來臨 ?|🌾🌾為何秋天稻穀成熟?|🍉🍉立秋時節為何要吃瓜?

#干净世界#漫談成語#新唐人#亞太# 一葉知秋二十四節氣#立秋 🍁🍁為何一片樹葉飄落就意味秋天得來臨 ?
Comment 0