Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
11 views • March 17, 2021

布林肯、奧斯汀訪韓 美韓2+2會談18日登場 | #新唐人電視台

新唐人電視台
#美韓會談 #布林肯 #奧斯汀 美國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀,結束日本2+2會談後,今天抵達韓國,明天展開2+2會談。此前,朝鮮領導人金正恩的妹妹金與正,才威脅拜登政府「不要製造麻煩」,並揚言要撕毀南北韓協議。讓這場會議的結果,倍受關注。 國國務卿布林肯和國防部長奧斯汀結束訪日行程,17日抵達韓國。 這是美國國務卿和國防部長... ✅ 新唐人大紀元聯合爆料平台:☎️:+1 (201) 614-3989✉️:talkdjy@gmail.com - 🙏訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 訂閱 #新唐人 讓全世界看到真實新聞:http://985.so/hGAQ - 支持新唐人:https://donation.ntdtv.com 支持大紀元:https://donate.epochtimes.com - 關注新唐人網站:https://www.ntdtv.com - Telegram:https://t.me/djynews 新唐人推特:https://twitter.com/ntdchinese 新唐人臉書:https://www.facebook.com/NTDChinese/ 中國新聞推特:https://twitter.com/china_epoch - 網絡收看方式: 新唐人網站:https://www.ntdtv.com 新唐人YouTube直播:https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE
Show All
Comment 0