Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • May 20, 2024

【市民心聲】我們針對的是中共而不是中國,中國很多聰明人被中共打壓,甚至幫中國做一些違背國際道德的事,自己還懵然不知。盼中國人有獲得自由的一天_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

【市民心聲】我們針對的是中共而不是中國,中國很多聰明人被中共打壓,甚至幫中國做一些違背國際道德的事,自己還懵然不知。盼中國人有獲得自由的一天_ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0