Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • September 10, 2022

小视频:临近二十大召开之即,北京东边天津蓟县马路上停靠大量装甲运兵车及军人队伍,看这情况是″屯兵″?还是“待战”?还是要流血的″防兵变"?看样子二十大之前还是不会消停!

李军工作室
李军工作室
小视频:临近二十大召开之即,北京东边天津蓟县马路上停靠大量装甲运兵车及军人队伍,看这情况是″屯兵″?还是“待战”?还是要流血的″防兵变"?看样子二十大之前还是不会消停!
Comment 0