เราใช้คุกกี้เพื่อทำความเข้าใจว่าคุณใช้ไซต์ของเราอย่างไรและเพื่อปรับปรุงประสบการณ์ของคุณ ซึ่งรวมถึงการปรับแต่งเนื้อหาและการโฆษณาในแบบของคุณ การใช้เว็บไซต์ของเราต่อไปแสดงว่าคุณยอมรับการใช้งานของเรา Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • September 19, 2022

對抗淋病新曙光 腦膜炎疫苗具防護力

健康生活
健康生活
2022年9月19日 3項9月12日公布的研究顯示,現存的腦膜炎疫苗能對淋病提供防護力,有望為對抗這種性病找到新的方法。 根據世界衛生組織(WHO)的資料,去年全球有約8200萬人染上淋病。 由於病菌對治療淋病的藥物出現抗藥性,讓病例數不斷上升,令人擔心淋病會變得愈來愈難治癒。 淋病目前沒有疫苗,染病者多在30歲以下,且以男性為主,僅可藉由使用保險套或禁慾預防感染。 然而發表於「刺胳針傳染病期刊」(The Lancet Infectious Diseases)的3項新研究,顯示預防B型流行性腦脊髓膜炎疫苗(Meningococcal B vaccine)對抗淋病的有效程度。 澳洲研究人員分析了南澳州(South Australia)逾5萬3000個青少年和成年年輕人的資料,這些人打了兩記針對B型流行性腦脊髓膜炎的四成份重組蛋白疫苗(4CMenB)。 他們發現,疫苗對預防腦膜炎和敗血症高度有效;對抗淋病方面,也有33%的效力。 另一項美國的研究發現,打兩劑腦膜炎疫苗,對預防淋病有40%的效力;只打一劑疫苗也有26%的效力。 這項研究是由美國疾病管制暨預防中心(CDC)的阿巴拉(Winston Abara)率領的團隊完成,他們檢視2016年到2018年11萬名紐約市和費城16歲到23歲者的健康紀錄,並比對淋病及披衣菌感染病例和腦膜炎疫苗接種比例。 兩項研究的作者都承認他們的觀察性研究有局限性,並要求進行臨床試驗以確認研究結果。 在英國做的第3項研究則是利用模型,探討以腦膜炎疫苗來對抗淋病在健康和經濟上的影響。 研究人員估計,讓英格蘭從事男男性行為者接種疫苗,將能預防11萬人感染淋病,在10年內省下800萬英鎊的相關費用。 淋病很容易傳染,許多帶原者在還未意識到自己已經感染的情況下,就將淋病傳給新的性伴侶。 如果不及時治療,不論男女都有可能導致不孕,且使誘發感染愛滋病毒(HIV)的機率增加。 更多其他話題內容:www.healthtodaynyc.com
Show All
Comment 0