ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
83 views • January 14, 2022

專訪林曉旭:奧密克戎會終結疫情嗎?奧密克戎是「大號流感」嗎?奧密克戎一特點 中共無計可施;中共「防疫三板斧」,竟是「養殖場思維」和「自我封神」 | #林瀾對話

林瀾對話
林瀾對話
#林瀾對話 #奧密克戎 #林曉旭 一些人認為,奧密克戎致死率低,像一場「大號流感」,甚至能幫感染者形成免疫,抵禦其他更強的變種,真的是這樣嗎?請聽病毒學專家林曉旭解析。 傾聽未被傾聽的聲音; 質疑不可質疑的對象; 在細節中找尋真相, 在宏觀處洞察先機。 - ⭕️捐款: https://donation.ntdtv.com/ 🙏訂閱 + 按小鈴鐺 🔔 ⭕️林瀾對話:https://www.youtube.com/channel/UC_wRsYpCP2kuql6BuTM7W_g?sub_confirmation=1 ⭕️林瀾對話·會員頻道:https://www.youlucky.biz/linlan ⭕️歡迎訂閱Youmaker:https://www.youmaker.com/channel/4fee9c56-a409-4577-af82-26c9d412e207 ⭕️新唐人You Tube頻道:https://www.youtube.com/user/NTDCHINESE/ ⭕️新唐人新聞:https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ⭕️新唐人電視台:https://www.ntdtv.com/b5/ ⭕️新唐人Twitter:https://twitter.com/NTDChinese ⭕️新唐人Facebook:https://www.facebook.com/NTDChinese/ ⭕️新唐人大紀元聯合爆料平台:+1 (201) 614-3989;talkdjy@gmail.com 專訪林曉旭:奧密克戎會終結疫情嗎?奧密克戎是「大號流感」嗎?奧密克戎一特點 中共無計可施;中共「防疫三板斧」,竟是「養殖場思維」和「自我封神」 | #林瀾對話
Show All
Comment 0