ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • May 13, 2024

(字幕)【12.17愛丁堡廣場香港人道災難會】通曉歷史林老師一直有參與整個運動,見證香港最偉大的時代的發展。很多人問這場抗爭何時完,他認為,中共覆亡就會完,香港才有希望

(字幕)【12.17愛丁堡廣場香港人道災難會】通曉歷史林老師一直有參與整個運動,見證香港最偉大的時代的發展。很多人問這場抗爭何時完,他認為,中共覆亡就會完,香港才有希望
Comment 0