Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • September 14, 2023

(字幕)【港府引毒入關】醫管局員工陣線發言人:疫情中國各地爆發港府只對湖北作預防是「假封關」,另有多項投訴:醫護裝備不適高危病區、過期口罩、隔離不合標準...... _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

(字幕)【港府引毒入關】醫管局員工陣線發言人:疫情中國各地爆發港府只對湖北作預防是「假封關」,另有多項投訴:醫護裝備不適高危病區、過期口罩、隔離不合標準...... _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0