ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • September 27, 2023

(字幕版) 入境職員以生命值硬接病毒 必須立即封關 加強保護裝備 _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道

(字幕版) 入境職員以生命值硬接病毒 必須立即封關 加強保護裝備 _ #香港大紀元新唐人聯合新聞頻道
Comment 0