Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
2 views • September 22, 2022

女性癌症發生率第一名!摸到腫瘤會滑動是惡性?乳癌最愛這3種人,你是哪一種?手把手教你1動作,養出抗癌力。中醫治癌秘訣:找出病根才重要|水|手機|運動| 胡乃文開講Dr.HU_155

胡乃文開講
胡乃文開講
女性癌症發生率第一名!摸到腫瘤會滑動是惡性?乳癌最愛這3種人,你是哪一種?手把手教你1動作,養出抗癌力。中醫治癌秘訣:找出病根才重要。 #癌 #手機 #水 00:00 開場 01:17 教你分清 惡性或良性腫瘤 02:10 天天1動作 養出抗癌力 03:34 乳癌最愛這3種人 04:14 冷飲+辣妹 06:00 夜貓子 06:48 愛鬱悶 常生氣的人 07:47 乳癌最怕你勤做3件事 08:59 中醫治癌秘訣:找病根 💥 〔 請勿購買,這是詐騙 〕近日發現有不肖業者冒用胡乃文醫師名義,以「胡乃文中醫師配製」等虛偽不實內容販售商品,對此,胡醫師已向刑事警察局報案,請大家特別注意。到目前為止,胡醫師沒有為任何廠商配製產品,沒有代言任何產品,也沒有在網路上或任何通路銷售產品,更沒有授權任何廠商使用其照片製作商品廣告,因此,凡打著胡醫師名號所做的商品銷售,都是不實的假訊息,請各位粉絲千萬不要相信,以免上當受騙。 ==== 本片拍攝依據疫情指揮中心及文化部拍攝防疫管理措施執行 ==== ganjingworld 👉https://bit.ly/3PZai0n Youmaker👉 https://pse.is/3fwqqu 新唐人亞太臺收視指南👉 https://goo.gl/BucTtL -©️版權 - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com - ©️ 版權所有
Show All
Comment 0