ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
34 views • September 4, 2021

奇異星空 哈勃捕捉到 「愛因斯坦光環」 - 天文景象 - 國際新聞

一張來自哈勃太空望遠鏡的照片顯示,在遙遠的星空,存在著一個驚人的 「愛因斯坦光環」。 在歐洲航天局發佈的這張照片中,位於中心的圓形物體實際上是三個星系,它們看起來像七個,其中,最遙遠星系的四個部分獨立成像,分佈在其他星系周圍,形成一個可見的圓環。 這個遙遠的星系,距離地球約150億光年。在這麼遙遠的星空,人們怎麼會看到它呢?原來,是因為它的光線被前面兩個星系彎曲,才使得它在五個地方以驚人的亮度,出現在我們的視野。 這種罕見的天文現象,以愛因斯坦的名字命名,是因為這位科學家,提出了引力可使光彎曲的理論,來驗證他的廣義相對論。 新唐人記者鳳華、宇薇綜合報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0