ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
167 views • May 7, 2021

太陽的後裔 | 第09集

韓流瘋
韓流瘋
姜暮煙聽到剛剛播放優美音樂的廣播裡突然傳出自己撕心裂肺的哭聲,還有自己邊哭邊向柳時鎮深情的表白。姜暮煙頓時崩潰了。她瘋了似的往廣播是崩去,想掐斷這段錄音表白。但沒想,正當她一到,就看到當事人柳時鎮正坐在廣播室中,嘴角含笑地聽著將暮煙的表白,此時姜暮煙也不顧其它,一把扯過手機,拔腿就跑。柳時鎮則玩味地看著對方出糗逃跑的可愛樣子。 接下來的時間裡,不論姜暮煙怎麼強作鎮定的跟同事相處,同事們都還是拿著她表白的事情打去,一天下來將暮煙緊張尷尬到只要看到軍人或提到柳時鎮就反射性地逃離。
Show All
Comment 1