Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration -:-
Loaded: 0%
Remaining Time -:-
 
1x
0 views • July 26, 2023

【太白竟天 秦王加冕】第十集 李淵滅佛——太白晝見(二)| 真相傳媒

真相傳媒
真相傳媒
💢第十集 李淵滅佛——太白晝見(二) #李淵 #李世民 #太白竟天 #兵變 #天命 上一集說到,在朋友無意的提示下: “是不是有什麼透明的東西,把太陽射向地球的這部分陽光消去了一部分。”我即把慧眼轉向當時的太陽,一看,真是讓我大吃一驚!一層濃重但透明的殺氣罩住了太陽。 我說:“真是,又叫你悟到了。一層殺氣罩在天空太陽的方向,一般人看不到,殺氣只照太陽不罩金星,這樣金星自然就顯得亮了。哎呀,太白晝見、太白竟天的天象原來是這麼來的。 “其實,太白晝見不只對應著李世民兵變——當然天命後來在李世民這兒。但是如果他不動,就是對應到太子建成、齊王元吉的兵變,他們安排的兵變,比玄武門之變晚3天!如果他們兵變成功了,就是他倆聯手殺李世民,然後李建成殺李元吉——或者李元吉殺李建成,但是結果都是逼李淵當太上皇,這哥仨不管誰成事,都會廢掉李淵滅佛的聖旨。這就是這一組太白晝見經(竟)天天象的真實意義。 “要不怎麼說滅佛招天怒呢?天怒之下,廢掉李淵9年的帝位,讓他的三個兒子提前9年政變,人間真是殺氣沖天——這是太子李建成和老三李元吉那一黨形成的殺氣,是他們最先安排的政變,安排的很周密,兵變殺李世民,李淵不答應也得答應,逼李淵退位。那股殺氣直沖霄漢,很厚但是透明,罩住了太陽——太陽是象徵皇帝的,政變就是針對皇帝寶座的,所以殺氣是從地面大氣層這個人間的角度去侵犯太陽,而不侵犯金星,太陽光就被消下去不少,但是天還是藍的,人們注意不到。而金星的反射光不變,所以金星相對變亮,就看見得了。” 朋友問:“為什麼是太子和老三李元吉陣營的殺氣?而不是李世民團隊的殺氣?” 我說:“現代人都認為只有李世民這一場政變,而不相信史書中說的太子和齊王李元吉也在搞政變。其實在歷史真實的影像中,太子和齊王的政變搞的是最早的,五月的太白晝見那次天象,就是他們陰謀政變反映出來的。但是,他們那時候手裏還沒有兵權,政變陰謀只是小打小鬧,所以引發的是太白晝見。但是六月初一,齊王成了三軍統帥,兵權在握了,他們的政變就開始具體實施了,所以這次天象更厲害——太白經(竟)天,大中午太陽最亮的時候看到金星了。六月初三又是太白竟天,而李世民的兵變搞的是最晚的,六月初三晚上才最後商定下來,第二天匆忙出手,只是搶了先機而已。” 朋友問:“那就是說,這個天象之下,為了確保這次成功廢掉李淵滅佛的聖旨,安排了三個政變的「梯隊」,一隊不成,就另一隊上,反正都得最終逼退李淵。但是……這樣看來,李世民當時最弱,天象並不青睞李世民啊!?” “不是,”我說,“李世民是第一人選,太白竟天都對應在秦王的分野(秦國的天象範圍),但是,如果李世民在這次的使命完成不了,這條神諭之路走不到頭的話,那就死了,帝位就是別人的,盛唐的輝煌也就是別人的了……” 也許有讀者會問:你這個朋友悟性怎麼那麼好?一猜就中,隨口講出來的都是天機? 當時我也奇怪,但是,當我深入追查辨析的時候,就不奇怪了。原來他正是當年玄武門之變的親身經歷者,是李世民的功臣之一,那是塵封在他「潛意識」中的記憶,偶然閃現,隨口說出,才能一語中的…… 這裏要說明一下,我這裏講的是最低一層天象的安排,因為最低一層天象也最接近人間,所以這層天理最容易被人所接受。後來經師父的指點,筆者洞徹了玄武門之變在更高一些層次都是有安排的,那些都是針對玄武門李世民成功與否了,而不再涉及李淵滅佛的問題,因為更高層能輕易制約滅佛的實現。當然,這也就不是只能製造「太白竟天」天象的這一層天所能知道的了。因為低層存在著很多偶然因素,為了確保能成功阻止滅佛,所以他們安排了三個梯隊。 請看下一集 ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 敬請關注真相傳媒: 🔷 真相傳媒網站 ► https://www.truthmedia.info/ 🔷 乾淨世界 ► https://ganjingworld.com/zh-TW/channel/uOBkX4vM2SY2b 🔷 Twitter ► https://twitter.com/TruthMedia123 🔷 Telegram ► https://t.me/truthmedia99 🔷 SafeChat ► https://safechat.com/channel/2778507431114772480 🔷 Lbry/Odysee ► https://odysee.com/@TruthMediaCN:45 🔷 YouMaker► https://www.youmaker.com/c/veEKzo3v972b 🔷 Rumble ► https://rumble.com/c/c-391755
Show All
Comment 0