Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • March 27, 2022

大堡礁再度大規模白化 第六度陷滅絕危機 - 海洋熱浪 - 國際新聞

世界遺產澳洲大堡礁在過去6年中發生3次白化現象,而附近海域 正面臨更頻繁及更嚴重的海洋熱浪威脅。聯合國小組已經展開監測,評估大堡礁是否將列入「瀕危」名單。 據澳洲氣象局的觀測數據,整個大堡礁分布區的海水溫度已上升攝氏1度至2度,雖然過去海水溫度確實會因季節差異,而在3月中出現短暫的溫度高峰,不過,數據表明,海水溫度開始上升的時間已經提早到12月左右。 因此全年度適合珊瑚生長的時間正在減少,科學家們雖然試圖尋找更耐熱的珊瑚種類,並透過改善水質、移除會吃珊瑚的海星等不利珊瑚生長的因子,希望能延緩白化的速度與規模,但溫度的變化會讓原本生長地區再也不適合生存而出現白化狀況。 在此之前,人類已造成五次珊瑚大滅絕,研究甚至顯示,超過98%的大堡礁珊瑚都曾經白化過一次。 新唐人亞太電視 張明筑 整理報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0