Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
48 views • November 5, 2021

多地爆搶購潮 中共深陷塔西佗陷阱

中共商務部最近發通知鼓勵百姓儲存生活必需品,卻引發中國多地突發搶購潮,外界也出現各種解讀。評論人士認為,這顯示中共深陷塔西佗陷阱,無論當局說什麼,民間都反面解讀。
Comment 0