Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
175 views • December 8, 2021

多國考慮外交抵制北京冬奧會,疫情是最好藉口!狂賣股票的馬斯克,還在悄悄行使「期權」,持股數量不降反增!【新聞最嘲點 姜光宇】2021.12.07

新聞最嘲點
💛支持光宇👉 https://donorbox.org/funnynewsjiang 💛歡迎您留下Email📧,光宇新視頻將在第一時間通知您👉 https://newsletter.youmaker.com/?channel=newscd - ⭕️ 訂閱優美客Youmaker👉 https://www.youmaker.com/channel/c9842965-726c-4bfe-9c9f-b91b3f6c11c9 ⭕️ 訂閱YouTube每日視頻👉 https://bit.ly/Mrfunnynews - Telegram: https://t.me/MrFunnyNews Parler:https://parler.com/profile/FunnyNews/ 臉書:https://www.facebook.com/Mr.GuangYu/?ref=page_internal #冬奧會 #拜登 #馬斯克 - Credits: shutterstock Images: https://shutr.bz/2u8Zdp8 Music: Audioblocks.com, epidemicsound.com Stock Video: Videoblocks.com © All Rights Reserved. 多國考慮外交抵制北京冬奧會,疫情是最好藉口!狂賣股票的馬斯克,還在悄悄行使「期權」,持股數量不降反增!【新聞最嘲點 姜光宇】2021.12.07 - ©️ 版權所有
Show All
Comment 0