Folosim cookie-uri pentru a înțelege modul în care utilizați site-ul nostru și pentru a vă îmbunătăți experiența. Acest lucru include personalizarea conținutului și a reclamelor. Continuând să utilizați site-ul nostru, vă dați consimțământul pentru utilizarea de către noi a cookie-urilor, precum și pentru clauzele din Politica de Confidențialitate și Termeni și Condiții. Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
27 views • May 18, 2021

墓 碑 -中國六十年代大饑荒紀實『6』 楊繼繩 著

SPOBS靈觀察
SPOBS靈觀察
墓 碑 -中國六十年代大饑荒紀實『6』 楊繼繩 著 七、吃青、刑罚、扣饭 七、吃青、刑罚、扣饭 七、吃青、刑罚、扣饭 七、吃青、刑罚、扣饭饥饿难耐的农民,出于生物的本能,见到可吃的东西难免要吃。当时可以吃的东西无非是还没有成熟的庄稼,如青麦穗、青稻穗、青玉米等。但是,这种“吃青”行为一旦被干部看见,轻则罚款、扣饭,重则用各种残酷的刑罚折磨致死。而更常见的情况是,农民没有偷吃,却被干部诬为偷吃而受到惩罚。 八、一股救命的潜流 八、一股救命的潜流 八、一股救命的潜流 八、一股救命的潜流与李井泉李井泉李井泉所倡导的提高公有化程度、坚持办食堂相反,在四川省的基层,有着另一股潜流,这就是分田到户、增加自留地、解散公共食堂。正是这股潜流,对减少人口死亡起了重要作用,但在当时却受到残酷打压。 九、反右倾加剧了饥荒 九、反右倾加剧了饥荒 九、反右倾加剧了饥荒 九、反右倾加剧了饥荒四川饥饿时间最长与这里不停顿地反右倾有关。1959 年 8 月 17 日,历时 46 天的庐山会议结束。全国开展了“保卫总路线、反对右倾机会主义的斗争”运动。李井泉对反右倾是很积极的,就在庐山会议之前,他也是坚决反右的。庐山会议之后,有了毛泽东的令箭,他的劲头更大了 十、四川饿死多少人? 在饥荒年代,四川造成了多大损失?我手头有一份四川省统计局 1962 年 5 月提供的统 计表。详见表 3-5。 表 3-4 1955-1961 年四川省粮食、生猪、耕牛和油料产量统计 年份 1955 1956 1957 1958 1959 1960 1961 粮食(亿斤) 404.6 445 465 492 368 323 260 生猪(万头) 1907.3 2000 2500 2600 2000 1200 1100 耕牛(万头) 492.6 509.7 515.5 525.3 556.3 516.1 496.5 油料(万担) 842.6 814.4 814.6 843.8 1000 500 400 据表 3-5 可以算出,1961 年全省粮食产量比 1957 年减少了 44.1%,生猪少了 56%,耕牛减少了 5.7%,油料减少了 51%。然而,新华社四川分社老记者刘宗棠对我说,这个数字大大缩小了损失,四川省统计局得看省委的脸色行事,提出的数字都是领导人能接受的。如油料下降不会少于 70%,生猪按头算不能说明损失多大,因为剩下的猪只有骨头没有肉。 四川省计划委员会认为统计局的粮食产量数偏高,1962 年 7 月,他们对 1957-1961 年四川省的粮食产量作了回顾性分析,分析结果是:1957 年 430 亿斤;1958 年 470 亿斤;1959年 390 亿斤;1960 年 323 亿斤(他们认为此数还是偏高);1961 年 260 亿斤。按这个数字,1961 年的产量也比 1957 年减少了 40%。
Show All
Comment 0