Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
530 views • January 19, 2022

國際包裹傳病毒?北京當局說法廣被駁斥|#新唐人新聞

新唐人新聞
新唐人新聞
北京衛健委宣稱,發現的第一例奧密克戎病例,可能是被國際郵件感染,此言論引發加拿大及國際社會的廣泛駁斥。來看分析報導。 北京1月15日通報了首例奧密克戎感染病例,此人近期既沒有離開過北京,也不是密切接觸者。北京市疾控中心17日表示,該病例可能是因接觸從加拿大多倫多寄來的國際郵件而被感染。該包裹途徑美國、香港等地後抵達北京。 中國郵政已發布通知,規定國際郵件到達中國後必須進行消毒;處理國際郵件的工作人員必須穿戴個人防護設備並接種疫苗加強劑。當局也要求民眾盡量減少購買海外商品或接收來自國外的郵件。 《德國之聲》駐北京記者 Fabian Kretschmer:「居民被要求不要接收境外郵件,因為當局說此舉可以排除從加拿大寄送進來包裹所攜帶的Omicron病毒,不過此說法沒有科學依據。」 世界衛生組織早已表示,冠狀病毒在活體動物或人類宿主身上才能繁殖和生存,無法在包裝表面繁殖。 加拿大公共衛生署(Public Health Agency of Canada)在其官網Covid-19預防頁面「物體表面清潔及消毒」項目中寫道:「紙質郵件或紙盒包裹可能會受到污染,但病毒以這種方式傳播的風險非常低。 您無需對郵件或包裹進行清潔和消毒。」 加拿大郵政(Canada Post)在「常見問題」頁面,就「處理郵件和包裹是否安全」的問題,明確回答說:「一般而言,由于冠狀病毒在表面上的存活能力較差,因此經過數天或數星期運送的產品傳播病毒的風險較低。目前,沒有證據表明進口商品或包裹會傳播COVID-19。」 加拿大衛生部長杜克洛斯(Jean-Yves Duclos)用忍俊不禁的態度說出「非同尋常」四個字,來回應北京當局的觀點。 加拿大保守黨主席奧圖爾(Erin O'Toole)則用「非常滑稽」一詞做回應。 加拿大保守黨領袖 Erin O’Toole:「像這樣的故事提醒我們,從大瘟疫一開始,來自中國的新聞報導不能被相信。」 歐洲疾病預防控制中心(ECDC)在它的網站上也明確說,新冠病毒在紙板表面的存活時間最長不到幾小時。 德國醫學專家、德國古腾堡大學醫學中心項目負責人 夏寧博士:「2020年初,新冠在德國北威州爆發後,德國的波恩病毒所研究了病毒爆發嚴重地區的500個染病家庭,對病患有過接觸的各種表面進行了取樣,樣品同時進行PCR檢測和病毒培養實驗。結果發現病人接觸過的物品數小時後,PCR檢測陽性,但病毒培養並不能培養出病毒。說明病毒在物體表面存活時間一般僅有數小時。 「我們看一下北京這例奧密克戎新冠確診病例的時間線,快遞於1月7日自加拿大發出,1月11日簽收,簽收者也就是那例奧密克戎新冠確診病例。 那麼算下來,從加拿大發出到收件人手中差不多五天時間。新冠病毒是不可能存活這麼長時間的。從現在我們已經知道的關於新冠病毒的科學知識的角度是說不通的。」 新唐人記者 李蘭 紐約採訪報導
Show All
Comment 0