Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
14 views • February 9, 2021

【周周news】缅甸暴发最大规模抗议,军政府出人意料准备让步?中国在背后扮演什么角色

ACM盟传媒
ACM盟传媒
周周侃电报群:https://t.me/joinchat/L8BI1hTLNNuueIRs7ey5vA 沈时度事频道:https://www.youtube.com/channel/UCmXF_yPYK0ZI-lg18vi_7GQ 歡迎加入頻道會員 https://www.youtube.com/channel/UCYbowORTLA3bN8mp0EHR-2w/join 更多互動交流機會 投稿獎勵計劃
Show All
Comment 0