ما از کوکی ها برای درک نحوه استفاده از سایت ما و بهبود تجربه شما استفاده می کنیم. این شامل شخصی سازی محتوا و تبلیغات است. با ادامه استفاده از سایت ما ، شرایط استفاده از سایت ما را می پذیرید Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
154 views • July 27, 2022

〈吹替版〉中国 英国諜報機関の最重要事項となる

英国の秘密情報部長官は、中国(共)が英国諜報機関の最重要事項だと指摘しました。長官は、英国秘密情報部「MI6」が、中国共産党(中共)の複雑な戦略である「ブラックボックス」をうまく切り抜けようとしている英国の議員たちを助ける役割を担っていると述べました。報道を御覧ください。
Comment 0