Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • September 20, 2022

「君主制的真實狀態」英女王葬禮莊嚴舉行;醫藥產業論壇推「核酸盛世」引眾怒 主播:張恩「希望之聲粵語頻道-財經熱點」

希望之聲粵語頻道
#英女王 葬禮曝光一個 #中共 隱瞞的真相。分析指習近平派遣 #王岐山 訪問有四個原因。 「君主制的真實狀態」英女王葬禮莊嚴舉行 習派王岐山出席英女王國葬 專家解讀原因 醫藥產業論壇推「核酸盛世」引眾怒 投資者等待美聯儲決定 投資市場震盪 美國這5個城市8月租金降幅最大 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0