Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • April 19, 2021

台美溝通良好 台未列匯率操縱國|聯發科超越高通!5G晶片製程傳升至4奈米|產業勁報【2021年4月19日】|新唐人亞太電視

#油管言論審查 #新唐人亞太台搬家中 ➡ 應對YouTube言論審查,新唐人亞太電視在LBRY上架了! ⭐️歡迎訂閱 🔔記得按下小鈴鐺 https://odysee.com/@NTDAPTV:c ➡ 應對FB言論審查,新唐人亞太電視在MeWe成立新粉專了! ⭐️歡迎追蹤 🔔記得按下小鈴鐺 https://mewe.com/p/新唐人亞太電視台 ➡ 應對Twitter言論審查,新唐人亞太電視在Parlar開設帳號了! ⭐️歡迎追蹤 🔔記得按下小鈴鐺 https://parler.com/profile/NTDAPTV/posts 🚩支持不受紅色資金左右的好媒體!敬邀加入新唐人之友 https://bit.ly/ntdtvfriends ====================================== 📍請將官網加入書籤(提供每日新聞和節目) | https://www.ntdtv.com.tw/ 📍加入telegram | https://t.me/ntdaptv 📍加入LINE社群 | https://bit.ly/37PvMZp
Show All
Comment 0