Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:02
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
44 views • March 30, 2022

台灣中央疫情指揮中心記者會(2022/3/30)【 #新唐人直播 】| #新唐人新聞

新唐人電視台
#台灣 #台灣中央疫情指揮中心記者會 #新唐人新聞 蓬佩奧訪台 接受媒體聯訪(中文同步口譯)(中文同步口譯)(2022/3/4)【 #新唐人直播 】| #新唐人新聞 ‣‣ 訂閱新唐人新聞頻道► https://www.youtube.com/channel/UCQ7yTdpdBBBxhhjei13h_Nw ‣‣ 訂閱新唐人電視台頻道►https://www.youtube.com/c/新唐人電視台NTD ‣‣ 訂閱Youmaker ►https://www.youmaker.com/c/NTDTV ‣‣ 捐款 ► https://donorbox.org/newtangdynasty ‣‣ 臉書 ► https://www.facebook.com/NTDChinese/ ‣‣ 推特 ► https://twitter.com/NTDChinese ‣‣ 電報 ► https://t.me/NTDChinese ‣‣ 爆料 ► talkdjy@gmail.com;+1 (201) 614-3989; ‣‣ 翻牆軟件 ► https://git.io/fgp88 ‣‣ 購買紀念品 ► https://teespring.com/stores/the-epoch-times ‣‣ 產品推薦 ► https://www.youlucky.biz/shop © All Rights Reserved.
Show All
Comment 0