Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
22 views • May 21, 2022

台東知本溫泉區秘境 4公頃金針花海盛開 - 台東旅遊 - 台灣新聞

台東地區今年最早盛開的金針花海,在知本山上,吸引許多民眾攜家帶眷來賞花。 一望無際,滿山的金黃色金針花海,白色鐵砲百合點綴其中,吸引全家大小一起來賞花,還有人把寵物兔也帶來了。 遊客:「有規劃他其實規劃的很好,動線也不錯。」 遊客:「這樣看過去,非常的壯觀非常的茂盛美麗。」 遊客::「開的很滿,很漂亮啊。」 金針花園區主人 張甲長:「其實在肥料上它不用氮太多,大概我們都用平均為氮磷鉀平衡而已,百分比差不多類似,金針花必不需要很多水,像今年我是最難培養,因為下太多雨,從年底下到現在,這幾天才好天氣。」 這裡是台東今年最早盛開的金針花海,位於知本溫泉區,海拔四百多公尺,成了當地最新祕境,滿山遍野的金針花,都是77歲的張甲長(音讀掌)一手打造,希望能幫助溫泉區業者,帶動知本的觀光業。 金針花園區主人 張甲長:「泡溫泉還有後花園看花,多棒,我有這種構想,我希望能夠帶動知本地區這些旅館業者、飯店業者來講哦,變成他的後花園。」 張甲長表示,四公頃的花海都是用來觀賞的,因為金針花一日就謝了,為了讓它有壯觀的感覺都不採收,花期一直持續到七月,就會有太麻里金針山開花。 新唐人亞太電視 廖儷芬 台灣台東報導 🔔請訂閱我們 https://youtube.com/user/NTDAmazingWorld 🆗再開啟小鈴鐺 ✅定時來點正成長喔 官方網站👉https://www.ntdtv.com.tw/program/大千世界
Show All
Comment 0