Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
30 views • October 31, 2021

台外長訪布魯塞爾 親謝歐洲議會議員挺台灣

中華民國外交部長吳釗燮訪問歐洲,29日來到布魯塞爾,並與歐洲議會及比利時國會友台議員會面,當面感謝歐洲議會及比利時國會,對台灣的高度支持。
Comment 0