Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
0 views • September 9, 2022

卓慧思能否名實相符做到"鐵娘子第二"? 香港人可以要求她做些什麽?【希望之聲粵語-粵講粵有理】(中文字幕)

希望之聲粵語頻道
鐵娘子本色 【粵講粵有理】 主持 : 石頭 嘉賓:路橋 視頻製作:方婷 文字整理 : Susan / Louise 圖源: Getty Images, storyblocks.com, AFP, Shutterstock # 卓慧思 #特拉斯 #英對華政策 捐助我們 💟 https://donorbox.org/soh-tv-2 訂閱電子報 📬 https://landofhope.tv/%E7%9F%B3%E9%A0%AD-email
Show All
Comment 0