Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
23 views • February 10, 2021

北京拒给数据!世卫女专家最后一刻揭内.幕;石正丽老友公开站北京:不要过分依赖美国情报;方斌全无消息一周年;短评:2003,2019,第三次何时

大洋新闻
大洋新闻
欢迎大家收看大洋新闻,我是频道主持人、调查记者岳戈。 欢迎大家的评论、订阅、点赞和转发。若您行有余力,欢迎成为频道的会员。 https://www.youtube.com/channel/UCOoHWOGHUuR3Hw40XzKFsTQ/join 也欢迎以打赏方式支持我,来支持独立的新闻报道。 谢谢。 https://www.paypal.com/cgi-bin/webscr?cmd=_s-xclick&hosted_button_id=FJCQ75KM3BBMQ&source=url
Show All
Comment 0