Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
4 views • October 23, 2022

🔥加拿大華裔作家盛雪談胡錦濤被帶出大會現場👆🏻 #二十大 #shorts #中共 #習近平 #胡錦濤 #中國

希望之聲TV
希望之聲TV
Comment 0