Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
170 views • July 14, 2022

加州禁向未成年推銷槍枝 槍枝機構控告違憲|今日加州

加州禁向未成年推銷槍枝 槍枝機構控告違憲 近日(8日),加州剛剛通過、禁止向未成年人推銷槍枝的AB 2571法案,被告上法庭,起訴方稱這項槍枝法,違反了美國第一修正案。 上週五(7月8日),幾個槍枝權利組織和青少年射擊刊物出版商,對加州禁止向未成年人銷售和宣傳槍枝的AB 2571法案,提起訴訟。 這項法律還規定,若向18歲以下未成年人宣傳槍枝,將被罰款兩萬五千美元。 訴訟中指出,AB 2571法案違反了受憲法第一修正案保護的言論自由,限制了以合法且「對未成年人有吸引力」的宣傳方式,推廣槍枝活動和項目,並試圖消滅下一代獵人和射手。 對此,加州總檢察官邦塔的辦公室表示,將依法採取行動,保障加州的基本槍枝法。 #加州槍枝 #加州槍枝廣告 #槍枝權利組織 #青少年射擊刊物 #AB2571法案 #未成年人槍枝 #憲法第一修正案 #宣傳槍枝 #加州青少年槍枝法案 #青少年購槍 #推銷槍枝 #今日加州 捐款我們:https://bit.ly/2NyHzVK Telegram電報 http://t.me/CaliforniaNewz Twitter推特 https://twitter.com/CA_Today Facebook臉書 http://www.facebook.com/NTDTVLA/
Show All
Comment 0