Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
29 views • August 23, 2021

創紀錄 19歲女孩駕飛機啟航環遊世界之旅

一名19歲的少女飛行員,本週三駕駛她的超輕型飛機啟航,獨自展開環遊世界之旅,此舉有望打破健力士世界紀錄。
Comment 0