Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
85 views • February 6, 2022

冬奧買捧場.不敢播澳網.卡車啓風雲.希望在道上【安迪聲013122第953期】

安迪声
安迪声
📌☕祝安迪聲的觀眾朋友們,2022年虎年快樂!!🎉🎊🎆🍾️🌹💐 #希望在道上 #冬奧用錢買 #加拿大十萬卡車司機在路上 📌☕时局越艰难,或许才能显示出真相的可贵价值,谢谢朋友们一直以来的喜欢和支持!让我们一起努力!風雨同行!!! 📌☕歡迎點贊,訂閱,轉發,留言,支持安迪聲,真相之聲! 🔥安迪声副频道多美世界:https://www.youtube.com/channel/UCNm_Sc7bKYSPaEteBaZN6cQ 📌☕请加入电报群和订阅youmaker和safechat中的安迪声频道,以免失联。 🔥安迪聲優美客頻道網址:https://www.youmaker.com/c/gB9l971QklmY 🔥安迪聲safechat頻道網址:https://safechat.com/channel/2775932219377598464 🌍 电报群:安迪声粉丝团 @andysound 💎歡迎大家加入會員支持安迪聲頻道建設💎,會員鏈接是: https://www.youtube.com/channel/UCLwNgVVM5t88jT8HAHnRCSg/join
Show All
Comment 0