Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
138 views • February 5, 2022

冬奧會落寞開幕,習近平聯手普京,能打造國際新秩序嗎?美國通過法案,鼓勵台灣駐美代表處改名(政论天下第605集 20220204)天亮时分

天亮時分
天亮時分
‣‣ 會員網虎年賀歲,訂閱一年送兩月,今年只此一次:https://landofhope.tv/subscription ‣‣ 《笑談風雲·大明王朝》文字版發佈 https://tianliangalliance.org/product ‣‣捐款(可免税)给章天亮的非盈利公司 https://tianliangalliance.org/zh-tw/donate ‣‣捐款 ► https://donorbox.org/tian-liang_ ‣‣神盾VPN ►https://tipasvpn.com/zh-HK/ 憑優惠代碼:SHZTL 可享8折優惠 ‣‣天亮小舖 ►https://is.gd/mgRF0z ‣‣希望之聲捐車 ►https://donatecarsoh.org/ 捐⻋熱線:855-578-0088 ‣‣自動翻牆APP ►https://x.co/ohope
Show All
Comment 0