Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
54 views • May 27, 2022

健康生活情報站 猴痘入侵社區! 已擴散13國

健康生活
健康生活
2022年5月22日 全球陸續傳出零星猴痘(monkeypox)病例,目前已擴散13個國家、累計92起病例,且正在發生人傳人的情況。不過由於猴痘人傳人的條件為密切身體接觸,因此人傳人的情況有限,美國疾病管制與預防中心(CDC)數據則顯示:天花疫苗對猴痘病毒的有效性高達85%。 猴痘疫情多點爆發,英國衛生官員5月22日證實,猴痘疫情已進入英國社區,雖然大部分染疫的成人均屬輕症,且目前猴痘對整體人口構成的風險感染很低,但仍不可掉以輕心。世界衛生組織(WHO)指出,目前猴痘疫情已擴散13國、累計92起病例,另有28起疑似病例,並證實人傳人的情況正在發生,不過情況有限。 WHO表示:猴痘是罕見的人畜共通傳染疾病,接觸到感染者的呼吸道分泌物、皮膚損傷部位、曾被汙染的物品、性行為及母嬰傳播,是人傳人的途徑,長時間面對面接觸才有可能發生呼吸道飛沫傳染情形。一般人在感染後可能出現發燒、頭痛、肌肉痠痛、淋巴腫大、畏寒、疲倦等症狀,臉部及全身都會出現皮疹,感染後約在2至4週內痊癒,致死率則是0至10%。 目前猴痘並無特定治療方式,不過據美國CDC數據顯示,天花疫苗對猴痘病毒的有效性高達85%。美國當局也在出現猴痘病例後,立刻下訂一筆1.19億美元的Jynneos疫苗訂單,約有數百萬劑。 Jynneos疫苗由丹麥Bavarian Nordic公司生產,是目前世界上唯一一款能預防猴痘的疫苗,也是美國食品藥品監督管理局(FDA)在2019年才批准的「天花疫苗」。 更多其他話題內容:www.healthtodaynyc.com
Show All
Comment 0