Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
5 views • June 6, 2023

健康生活情報站 法日研發頭頸癌疫苗 AI篩選新抗原防復發

健康生活
健康生活
2023年6月6日 癌症患者最擔心癌細胞復發的問題可能有解。 法國一間生技公司跟日本電氣公司NEC合作,針對頭部和頸部的癌症,也就是罹患口腔癌、鼻咽癌、甲狀腺癌等,研發一款新疫苗,並讓16名患者進行試驗。 初步結果發現,這16名切除腫瘤並接受疫苗治療的患者,9個多月後仍沒有復發。 轉基因執行長布拉辛表示,「TG4050疫苗對每位患者都是獨一無二的,我們實際上製造了一種疫苗,可以對每位患者的腫瘤特徵做出反應,甚至可以適應每位患者的免疫系統。」 這款新疫苗最大特點是運用人工智能AI。 研究者指出,他們替患者接種疫苗前,會先分析腫瘤的遺傳特徵,再透過AI為個別患者篩選出多達30種新抗原,並促使所謂的T細胞加強對癌細胞的攻擊。雖然目前試驗範圍為頭頸癌,但未來也可能應用在其他癌症。 居禮研究所腫瘤科圖爾諾認為,「這項技術非常有可能可以應用在許多癌症,因為這些疫苗是透過尋找特定癌症的突變,再為個別患者量身製作。」 試驗結果也指出,這款疫苗的副作用不大,預計今年下半年展開二期試驗。 雖然距離疫苗完成所有試驗到上市,還需要好幾年時間,但一旦實驗成功,對癌症患者將是一大福音。 更多其他精彩話題內容:https://scalloped-capybara-acc.notion.site/Health-Today-718e21949e6245e9b2e4d0acc93ed0e4
Show All
Comment 0