Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • October 26, 2023

健康生活情報站 子宮肌瘤發生率高! 「3狀況」才需切除

健康生活
健康生活
2023年10月25日 台灣43歲黃小姐近期呼吸困難,檢查發現有嚴重貧血,經問診得知黃小姐有子宮肌瘤,醫師表示,子宮肌瘤若造成經血量過多、排尿困難和疑似惡性肉瘤,才會考慮手術。 台灣婦產科陳馨文醫師解釋,黃小姐經抽血檢查發現血紅素只有5.8gm/dl,一般女性正常值11.0-16.0gm/dl,已屬於嚴重貧血,且心臟有擴大跡象,經問診才知患者本身有子宮肌瘤,每次的經血量都很多,因此造成嚴重貧血問題。 陳馨文表示,子宮肌瘤是最常見的骨盆腔良性腫瘤,平均發生率為20-50%,隨著生育年齡增加而有上升的趨勢,被稱為「婦科第一瘤」,但一般來說,子宮肌瘤惡化的可能性不高,只要定期追蹤檢查,多數女性一生都能與子宮肌瘤和平共處,子宮肌瘤切除與否,並非依據大小判斷,而是以生長位置、有無症狀或惡化來決定。 如果是子宮肌瘤導致經血過多,可能需評估手術切除。陳馨文提到,需要開刀切除的子宮肌瘤包括「造成經血量過多或排尿困難」和「疑似惡性子宮肉瘤」,少數患者因肌瘤長在黏膜下,這會導致經血量非常大,或因子宮肌瘤壓迫而出現頻尿、排尿困難、便祕等症狀,另外,若肌瘤生長快速、疑似惡性子宮肉瘤,也需要動手術,降低惡化機率。 台灣護理師陳玉芳建議,日常多攝取十字花科蔬菜如青花菜、大白菜、高麗菜等,應避開高糖、高油脂、刺激性、動物性荷爾蒙等食物,除了注意飲食之外,睡眠充足並養成運動習慣,維持內分泌和免疫系統正常運作,身體才能發揮抑制細胞過度生長的功能,減少子宮肌瘤的發生。 至於已經罹患子宮肌瘤的女性,則應避免吸菸,特別是經血量多且有經痛症狀者,因為香菸中的尼古丁沉積在肺部,會降低血中含氧量,致使骨盆腔缺氧,加劇疼痛。陳玉芳提醒,雖然在更年期之前,子宮肌瘤惡化的可能性不高,但是一定要定期追蹤檢查,以防萬一。 更多其他精彩話題內容:https://scalloped-capybara-acc.notion.site/Health-Today-718e21949e6245e9b2e4d0acc93ed0e4
Show All
Comment 0