Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
1 views • September 12, 2023

健康生活情報站 如何曬太陽 補充維生素D

健康生活
健康生活
2023年9月12日 根據最新營養健康狀況變遷調查顯示,華人全面維生素D營養低下,各年齡層皆未達到足夠攝取量(AI)建議標準,並指出華人有陽光曝曬不足的問題。除了飲食之外,民眾普遍都知道曬太陽可以促使皮膚生成維生素D,不過要怎麼曬才正確呢?台灣小兒科醫師侯家瑋告訴你! ▲曬太陽有助生成維生素D,怎麼曬才正確? 維生素D可以促進小腸壁吸收鈣質,是身體吸收鈣所必需的要素,有助維持骨骼與牙齒的健康。此外,維生素D還被認為可能與免疫功能、糖尿病、癌症、心血管疾病、衰弱、肌少症、氣喘等有關。 透過曬太陽其實可以幫助身體獲得維生素D,不過侯家瑋醫師提到,大部分的人多在早上或傍晚時外出活動曬太陽,但因波長不對、效果不強,可能曬1-2小時身體還是無法合成足夠的維生素D。 侯家瑋醫師表示,效果最好的是太陽光紫外線中UVB的280nm波長,而這個波長最強的時刻是上午10點到下午3點,需在沒有帽子等遮蔽、不擦防曬油的情形下,露出臉部、脖子和手臂,每次曬15分鐘、每週3至4次,多曬無益。 ▲曬越久維生素D濃度不會越高,醫師指出2原因 曬太陽曬得越久,維生素D的濃度並不會因此越高,侯家瑋醫師指出原因有2個: 1.血液運送: 曬太陽後皮膚製造合成維生素D後,需要血液把維生素D運到其它器官進行下一步活化反應,如果不停的曬,陽光會把這些來不及被血液運走的維他命D轉換成其他沒作用的產物。 2.皮膚: 曬越久皮膚會越黑,皮膚越黑陽光UVB也會被阻擋住 民眾若想透過曬太陽得維生素D應選對時間、方法,此外也可從飲食中得到維生素D。侯家瑋醫師表示,深海魚類(如:鮪魚、鮭魚等)、動物的肝臟(如:豬肝、魚肝等),以及蛋黃、菇類等食物都是很好的維生素來源,如果還是攝取不足,醫師會經過評估建議使用活性維生素D3製劑。 更多其他精彩話題內容:https://scalloped-capybara-acc.notion.site/Health-Today-718e21949e6245e9b2e4d0acc93ed0e4
Show All
Comment 0