Chúng tôi sử dụng cookie để hiểu cách bạn sử dụng trang web của chúng tôi và để cải thiện trải nghiệm của bạn. Điều này bao gồm cá nhân hóa nội dung và quảng cáo. Bằng cách tiếp tục sử dụng trang web của chúng tôi, bạn chấp nhận việc chúng tôi sử dụng Cookies, Privacy Policy Term of use.
Video Player is loading.
Current Time 0:00
Duration 0:00
Loaded: 0%
Stream Type LIVE
Remaining Time 0:00
 
1x
20 views • December 10, 2020

做好搬家准备;十九个州和川普本人加入战团;亨特·拜登发声明承认正在遭到的调查?(政论天下第300集 20201209)天亮时分

天亮時分
天亮時分
请大家到这里留下您的邮件,以便我们还可以找到您并通知最新的视频地址 https://landofhope.tv/2020 ㊙️天亮時分的其它平台👇 ‣‣ 會員網站 ►https://zhangtianliang.landofhope.tv/ ‣‣ 臉書  ► https://www.facebook.com/zhangtianliang/  ‣‣ 推特  ► https://twitter.com/zhangtianliang  ‣‣ 電報頻道      ► https://t.me/tianliangtime  ‣‣ 電報群組      ►https://t.me/tianliangtimegroup  ‣‣ 自動翻牆手機APP下載  ►https://x.co/ohope ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ 👼支持天亮時分🙏  ‣‣  PayPal捐款帳戶      ► https://www.paypal.me/tianliangtime  ‣‣ 合作邀約&爆料反饋  ► videocenter@bayvoice.net ▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬▬ ✅其它影片同樣精彩❗️ ‣‣ 文明归零!红衣主教致信川普发出严重警告;以色列人彻夜为川普祷告 https://youtu.be/gv9UlePnSWY 如果失去这个领域,我们将永远失去美国,失去繁荣和安全感;从川普停止资助教授“1619项目”学校说起 (天亮时分之哲思心语第9集20200913)天亮時分 https://youtu.be/ojBESouchn4 ‣‣  宾州葛底斯堡听证会,将成为川普逆转胜的开始;参与者将因其保卫共和的功勋载入史册(政论天下第286集 20201125) https://youtu.be/kYLJ4z5fzME 做好搬家准备;十九个州和#川普 本人加入战团;亨特·#拜登 发声明承认正在遭到的调查?(政论天下第300集 20201209)天亮时分 #美国大选
Show All
Comment 0